Artikel

Filtern

Dáórom veurlezen in het Drents!! Meertaligheid in het basisonderwijs! Scholen in Drente werken samen met het Huus van de Taol en Stenden Hogeschool in het project meertaligheid. In de video wordt het belang van voorlezen in het Drents uitgelegd. Bericht lesen
Drentse les op de basisschoele EMMER-COMPASCUUM - Op basisschool De Bente in Emmer-Compascuum wordt les in het Drents gegeven. En dat is nodig, want kinderen leren de Drentse taal niet meer op straat. Bericht lesen
Hoezo taalachterstanden in Noordoost-Nederland? Vaak wordt gedacht dat kinderen in Noordoost-Nederland een taalachterstand hebben. Orthopedagoog Bé Poolman bestrijdt deze zienswijze en komt op basis van onderzoek tot de conclusie dat kinderen in het noordoosten van ons lang geen taalachterstand hebben. Bericht lesen
Meertaligheid in het Onderwijs: elke taal telt mee Hogeschool Windesheim heeft het initiatief gelanceerd tot een landelijk Platform Meertaligheid in het Onderwijs. Het platform beoogt samen met andere hogescholen, met universiteiten en overige partners invulling te geven aan het gemeenschappelijke doel: elke thuistaal een plek te geven in het onderwijs. Bericht lesen
Het onderwijs mag de thuistaal niet vergeten Het onderwijs mag de thuistaal niet vergeten Bericht lesen
Schau hier