Disclaimer

Op de website Wiesneus.nl gebruiken we voornamelijk eigen materiaal.

We hebben ons uiterste best gedaan om van andere materialen heel goed te controleren of er rechten aan verbonden zijn. Indien dat het geval is, hebben we de rechten betaald. Soms hebben we ervoor moeten kiezen artikelen niet te plaatsen. 

Mocht u, ondanks al onze inspanningen, toch menen recht te hebben op een vergoeding voor een bepaald object, neemt u dan contact op met Het Huus van de Taol in Beilen, telefoon: +31 (0)593 371010 

Wij zullen het object direct verwijderen. 

De website Wiesneus.nl is tot stand gekomen dankzij financiële steun van de Provincie Drenthe. Het Huus van de Taol is verantwoordelijk voor de inhoud. Het copyright van lesmaterialen, artikelen enz. blijft vanzelfsprekend bij de schrijver / samensteller ervan.

Schau hier